Hållplatslista

|

Hållplatskarta

Teknik från


Hållplats: Malmuddsviadukten
Tid: 09:38:57

Avgående linjer inom en timme


Linje Mot Avgång om - Kl

Se hela linjen

2 Björkskatan om - min ((09:38))

5 Aurorum Notv JVG om 0 min (09:39)

7 Porsön om 0 min (09:39)

8 Kronan om 1 min (09:40)

6 Kronan om 2 min (09:41)

2 Sunderby Sjukhus om 2 min (09:41)

9 Kyrkbyn om 6 min (09:45)

10 Hertsön om 7 min (09:46)

6 Porsön om 9 min (09:48)

65 Kallkällans äldreboende om 9 min (09:48)

1 Hertsön om 11 min (09:50)

1 Sunderby Sjukhus om 14 min (09:53)

7 Svartöstaden om 17 min (09:56)

10 Storheden (09:58)

5 Hertsön (10:05)

9 Lerbäcken om 26 min (10:05)

2 Björkskatan om 27 min (10:06)

2 Sunderby Sjukhus (10:07)

7 Porsön (10:08)

5 Aurorum Notv JVG (10:08)

6 Kronan (10:11)

8 Karlsvik (10:13)

10 Hertsön (10:16)

6 Porsön (10:18)

1 Hertsön (10:20)

1 Sunderby Sjukhus (10:23)

7 Svartöstaden (10:26)

10 Storheden (10:28)

5 Hertsön (10:35)

8 Kronan (10:35)

2 Björkskatan (10:36)

2 Sunderby Sjukhus (10:37)

7 Porsön (10:38)

5 Aurorum Notv JVG (10:38)

65 Hornsgatan (10:40)

6 Kronan (10:41)

9 Kyrkbyn (10:43)

10 Hertsön (10:46)

6 Porsön (10:48)

1 Hertsön (10:50)

1 Sunderby Sjukhus (10:53)

7 Svartöstaden (10:56)

10 Storheden (10:58)

5 Hertsön (11:05)

9 Lerbäcken (11:05)

2 Björkskatan (11:06)

2 Sunderby Sjukhus (11:07)

7 Porsön (11:08)

5 Aurorum Notv JVG (11:08)

6 Kronan (11:11)

8 Karlsvik (11:13)

10 Hertsön (11:16)

6 Porsön (11:18)

65 Kallkällans äldreboende (11:18)

1 Hertsön (11:20)

1 Sunderby Sjukhus (11:23)

7 Svartöstaden (11:26)

10 Storheden (11:28)

5 Hertsön (11:35)

8 Kronan (11:35)

2 Björkskatan (11:36)

2 Sunderby Sjukhus (11:37)

7 Porsön (11:38)

5 Aurorum Notv JVG (11:38)

6 Kronan (11:41)

9 Kyrkbyn (11:43)

10 Hertsön (11:46)

6 Porsön (11:48)

1 Hertsön (11:50)

1 Sunderby Sjukhus (11:53)

7 Svartöstaden (11:56)

10 Storheden (11:58)

5 Hertsön (12:05)

9 Lerbäcken (12:05)

2 Björkskatan (12:06)

2 Sunderby Sjukhus (12:07)

7 Porsön (12:08)

5 Aurorum Notv JVG (12:08)

6 Kronan (12:11)

8 Karlsvik (12:13)

10 Hertsön (12:16)

6 Porsön (12:18)

1 Hertsön (12:20)

1 Sunderby Sjukhus (12:23)

7 Svartöstaden (12:26)

10 Storheden (12:28)

5 Hertsön (12:35)

8 Kronan (12:35)

2 Björkskatan (12:36)

2 Sunderby Sjukhus (12:37)

7 Porsön (12:38)

5 Aurorum Notv JVG (12:38)

6 Kronan (12:41)

9 Kyrkbyn (12:43)

10 Hertsön (12:46)

6 Porsön (12:48)

1 Hertsön (12:50)

1 Sunderby Sjukhus (12:53)

7 Svartöstaden (12:56)

10 Storheden (12:58)

65 Hornsgatan (13:00)

9 Lerbäcken (13:05)

5 Hertsön (13:06)

2 Björkskatan (13:06)

2 Sunderby Sjukhus (13:07)

7 Porsön (13:08)

5 Aurorum Notv JVG (13:08)

6 Kronan (13:11)

8 Karlsvik (13:13)

10 Hertsön (13:16)

6 Porsön (13:18)

1 Hertsön (13:21)

1 Sunderby Sjukhus (13:23)

7 Svartöstaden (13:26)

10 Storheden (13:28)

8 Kronan (13:35)

5 Hertsön (13:36)

2 Björkskatan (13:36)

2 Sunderby Sjukhus (13:37)

7 Porsön (13:38)

65 Kallkällans äldreboende (13:38)

5 Aurorum Notv JVG (13:38)

6 Kronan (13:41)

9 Kyrkbyn (13:43)

10 Hertsön (13:46)

6 Porsön (13:48)

1 Hertsön (13:51)

1 Sunderby Sjukhus (13:53)

7 Svartöstaden (13:56)

10 Storheden (13:58)

5 Hertsön (14:06)

9 Lerbäcken (14:06)

2 Björkskatan (14:06)

2 Sunderby Sjukhus (14:07)

7 Porsön (14:08)

5 Aurorum Notv JVG (14:08)

6 Kronan (14:11)

8 Karlsvik (14:13)

10 Hertsön (14:16)

6 Porsön (14:18)

1 Hertsön (14:21)

1 Sunderby Sjukhus (14:23)

7 Svartöstaden (14:26)

10 Storheden (14:28)

65 Hornsgatan (14:30)

5 Hertsön (14:36)

8 Kronan (14:36)

2 Björkskatan (14:36)

2 Sunderby Sjukhus (14:37)

7 Porsön (14:38)

5 Aurorum Notv JVG (14:38)

6 Kronan (14:41)

9 Kyrkbyn (14:43)

10 Hertsön (14:46)

6 Porsön (14:48)

1 Hertsön (14:51)

1 Sunderby Sjukhus (14:53)

7 Svartöstaden (14:56)

10 Storheden (14:58)

9 Lerbäcken (15:01)

10 Hertsön (15:06)

5 Hertsön Ridhuset (15:06)

2 Björkskatan (15:06)

2 Sunderby Sjukhus (15:07)

7 Porsön (15:08)

9 Kyrkbyn (15:08)

65 Kallkällans äldreboende (15:08)

5 Aurorum Notv JVG (15:08)

6 Kronan (15:11)

10 Storheden (15:18)

6 Porsön (15:18)

1 Hertsön (15:21)

9 Lerbäcken (15:21)

1 Sunderby Sjukhus (15:23)

10 Hertsön (15:26)

7 Svartöstaden (15:26)

8 Karlsvik (15:28)

5 Hertsön (15:36)

2 Björkskatan (15:36)

2 Sunderby Sjukhus (15:37)

10 Storheden (15:38)

7 Porsön (15:38)

5 Aurorum Notv JVG (15:38)

6 Kronan (15:41)

8 Kronan (15:41)

10 Hertsön (15:46)

9 Kyrkbyn (15:48)

6 Porsön (15:48)

1 Hertsön (15:51)

1 Sunderby Sjukhus (15:53)

7 Svartöstaden (15:56)

10 Storheden (15:58)

9 Lerbäcken (16:01)

10 Hertsön (16:06)

5 Hertsön Ridhuset (16:06)

2 Björkskatan (16:06)

2 Sunderby Sjukhus (16:07)

7 Porsön (16:08)

9 Kyrkbyn (16:08)

5 Aurorum Notv JVG (16:08)

6 Kronan (16:11)

10 Storheden (16:18)

6 Porsön (16:18)

1 Hertsön (16:21)

9 Lerbäcken (16:21)

1 Sunderby Sjukhus (16:23)

10 Hertsön (16:26)

7 Svartöstaden (16:26)

8 Karlsvik (16:28)

5 Hertsön (16:36)

2 Björkskatan (16:36)

2 Sunderby Sjukhus (16:37)

10 Storheden (16:38)

7 Porsön (16:38)

5 Aurorum Notv JVG (16:38)

6 Kronan (16:41)

8 Kronan (16:41)

10 Hertsön (16:46)

9 Kyrkbyn (16:48)

6 Porsön (16:48)

1 Hertsön Ridhuset (16:51)

1 Sunderby Sjukhus (16:53)

7 Svartöstaden (16:56)

10 Storheden (16:58)

9 Lerbäcken (17:01)

10 Hertsön (17:06)

5 Hertsön (17:06)

2 Björkskatan (17:06)

2 Sunderby Sjukhus (17:07)

7 Porsön (17:08)

9 Kyrkbyn (17:08)

5 Aurorum Notv JVG (17:08)

6 Kronan (17:11)

10 Storheden (17:18)

6 Porsön (17:18)

1 Hertsön Ridhuset (17:21)

9 Lerbäcken (17:21)

1 Sunderby Sjukhus (17:23)

10 Hertsön (17:26)

7 Svartöstaden (17:26)

8 Karlsvik (17:28)

5 Hertsön (17:36)

2 Björkskatan (17:36)

2 Sunderby Sjukhus (17:37)

7 Porsön (17:38)

5 Aurorum Notv JVG (17:38)

6 Kronan (17:41)

8 Kronan (17:46)

9 Kyrkbyn (17:48)

6 Porsön (17:48)

1 Hertsön (17:51)

7 Svartöstaden (17:56)

1 Sunderby Sjukhus (18:06)

9 Kyrkbyn (18:08)

7 Porsön (18:13)

5 Hertsön Ridhuset (18:16)

9 Lerbäcken (18:16)

2 Björkskatan (18:16)

6 Porsön (18:18)

6 Kronan (18:26)

7 Svartöstaden (18:26)

8 Karlsvik (18:28)

2 Sunderby Sjukhus (18:36)

5 Aurorum Notv JVG (18:36)

1 Hertsön (18:45)

9 Lerbäcken (18:45)

7 Porsön (18:48)

9 Kyrkbyn (18:48)

7 Svartöstaden (18:56)

6 Porsön (18:58)

8 Kronan (19:05)

1 Sunderby Sjukhus (19:06)

9 Kyrkbyn (19:13)

5 Hertsön Ridhuset (19:15)

2 Björkskatan (19:16)

6 Kronan (19:26)

7 Porsön (19:28)

9 Lerbäcken (19:35)

2 Sunderby Sjukhus (19:36)

5 Aurorum Notv JVG (19:36)

8 Karlsvik (19:43)

1 Hertsön Ridhuset (19:45)

7 Svartöstaden (19:51)

6 Porsön (19:58)

8 Kronan (20:05)

1 Sunderby Sjukhus (20:06)

9 Kyrkbyn (20:13)

5 Hertsön Ridhuset (20:15)

2 Björkskatan (20:16)

6 Kronan (20:26)

7 Porsön (20:28)

9 Lerbäcken (20:35)

2 Sunderby Sjukhus (20:36)

5 Aurorum Notv JVG (20:36)

8 Karlsvik (20:43)

1 Hertsön (20:45)

7 Svartöstaden (20:50)

6 Porsön (20:58)

8 Kronan (21:05)

1 Sunderby Sjukhus (21:06)

9 Kyrkbyn (21:13)

5 Hertsön (21:15)

2 Björkskatan (21:16)

6 Kronan (21:25)

7 Porsön (21:28)

9 Lerbäcken (21:35)

2 Sunderby Sjukhus (21:36)

5 Aurorum Notv JVG (21:36)

8 Karlsvik (21:43)

1 Hertsön (21:45)

7 Svartöstaden (21:50)

6 Porsön (21:58)

8 Kronan (22:05)

1 Sunderby Sjukhus (22:06)

9 Kyrkbyn (22:13)

5 Hertsön (22:15)

2 Björkskatan (22:16)

6 Kronan (22:25)

7 Porsön (22:28)

9 Lerbäcken (22:35)

2 Sunderby Sjukhus (22:36)

5 Aurorum Notv JVG (22:36)

8 Karlsvik (22:43)

1 Hertsön (22:45)

7 Svartöstaden (22:50)

6 Porsön (22:58)

8 Kronan (23:05)

1 Sunderby Sjukhus (23:06)

9 Kyrkbyn (23:13)

5 Hertsön (23:15)

2 Björkskatan (23:16)

5 Aurorum Notv JVG (23:36)

Uppdatering görs automatiskt var 30:e sekund. Sidan uppdaterades senast kl 09:38:57.