Hållplatslista

|

Hållplatskarta

Teknik från


Hållplats: Malmuddsviadukten
Tid: 20:56:56

Avgående linjer inom en timme


Linje Mot Avgång om - Kl

Se hela linjen

6 Porsön om 2 min (20:59)

1 Sunderby Sjukhus om 9 min (21:06)

8 Kronan om 9 min (21:06)

9 Kyrkbyn (21:13)

2 Björkskatan om 19 min (21:16)

5 Hertsön om 19 min (21:16)

6 Kronan (21:26)

7 Porsön (21:28)

5 Aurorum Notv JVG (21:36)

9 Lerbäcken (21:36)

2 Sunderby Sjukhus (21:36)

8 Karlsvik (21:43)

1 Hertsön (21:46)

7 Svartöstaden (21:51)

6 Porsön (21:58)

1 Sunderby Sjukhus (22:06)

8 Kronan (22:06)

9 Kyrkbyn (22:13)

2 Björkskatan (22:16)

5 Hertsön (22:16)

6 Kronan (22:26)

7 Porsön (22:28)

5 Aurorum Notv JVG (22:36)

9 Lerbäcken (22:36)

2 Sunderby Sjukhus (22:36)

8 Karlsvik (22:43)

1 Hertsön (22:46)

7 Svartöstaden (22:51)

6 Porsön (22:58)

1 Sunderby Sjukhus (23:06)

8 Kronan (23:06)

9 Kyrkbyn (23:13)

2 Björkskatan (23:16)

5 Hertsön (23:16)

5 Aurorum Notv JVG (23:36)

401 Hertsön (00:10)

402 Centrum (00:58)

401 Centrum (00:59)

401 Hertsön (01:10)

401 Hertsön (02:10)

401 Hertsön (03:10)

Uppdatering görs automatiskt var 30:e sekund. Sidan uppdaterades senast kl 20:56:56.